Friday, February 4, 2011

Pesan dari Hati

Kekurangan adalah kelebihan yang mesti dikembangkan,
Kelebihan adalah kekurangan dalam kesombongan,
Pas adalah keseimbangan.
So, choose your selection.

No comments:

Post a Comment