Tuesday, January 3, 2012

Mini or Wumbo ?

Lebih baik melihat dan menerima kekurangan daripada tergiur oleh kelebihan :)

-my quote-

No comments:

Post a Comment